سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای An error occurred during activation :

علت
این خطا معمولا بخاطر نقص فنی آنتی ویروس یا سرور فعال سازی رخ می دهد.از انجا که سرور فعال سازی نیکمهر به صورت شبانه روزی بررسی و پاییده می شود احتمال بروز این خطا از سمت رایانه شما محتمل تر است.
راهکار
1-اگر از نسخه های نسخه 9 و 10 آنتی ویروس استفاده میکنید، این ورژن ها از دور خارج شدند و بخاطر سازگار نبودن با ویندوز ها این خطا را دریافت میکنند. توصیه ما نصب آخرین ورژن نود 32 می باشد.
2-در خیلی از مواقع آنتی ویروس به درستی بر روی ویندوز نصب نمی شود و باعث بروز این خطا میگردد. در این صورت یک بار رایانه خود را بعد از نصب ری استارت کنید. اگر مشکل رفع نشد باید آنتی ویروس را حذف و مجدد نصب کنید.

منو