سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای The version is not compatibale with version of your microsoft windows... :

دلیل
ویندوز ها در دو نسخه 32 بیت و 64 بیتی دسته بندی می شوند که بر اساس ساختار سی پی یو رایانه شما طراحی شدند. تقریبا تمامی رایانه های موجود قابلیت نصب ویندوز 64 بیتی را دارند.
معمولا رایانه هایی که رم اجرایی کمتر از 4 گیگ دارند فرقی برای آنها ندارد که نسخه 32 یا 64 بیتی داشته باشند و ممکن است ویندوز 32 بیتی نصب کرده باشند.
چنانچه تنظیم کننده نیکمهر ورژن 64 بیتی را در ویندوز 32 بیتی اجرا کنید این خطا نمایان می شود.
راهکار
سایت نیکمهر بر اساس ویندوز رایانه ای که به صفحه دانلود برنامه تنظیم کننده وارد می شود ، فایل تنظیم کننده را ارائه می کند. در نتیجه با همان سیستمی که نیاز به اجرای تنظیم کننده دارد ، وارد سایت نیکمهر شده و برنامه تنظیم کننده را دانلود کنید تا ورژن مخصوص همان رایانه را دریافت کنید.

منو