سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای The file is not commonly downloaded :
تصویر خطا در مرورگر کروم

تصویر خطا در مرورگر فایرفاکس

دلیل
برنامه تنظیم کننده نیکمهر ، یک برنامه خصوصی برای تنها کاربران نیکمهر می باشد.در نتیجه مرورگر ها هشدار می دهند که برنامه ای که دانلود کردید ناشناخته است چون تعداد دانلود های آن در دنیا کم می باشد.
این خطا در حال حاضر به تعداد اندکی نمایان می شود.
راهکار
مانند تصاویر بالا بر روی فلش کنار خطا کلیک کنید و عبارت keep file در مرورگر های کروم و عبارت open را در مرورگر فایر فاکس بفشارید.

منو