سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای installation has been intrrupted :

دلیل
این خطا زمانی اعلام می شود که نصب آنتی ویروس بخاطر وجود عواملی مختل شده باشد. رایج ترین آن در جریان بودن نصب دیگر برنامه ها یا اجرا بودن برخی از برنامه هایی هستند که منابع مشترکی را استفاده میکنند.
راهکار
برای رفع این خطا رایانه خود را ری استارت کنید. بعد از ان هیچ برنامه ای را اجرا نکنید.مستقیما به سراغ فایل نصبی آنتی ویروس رفته و آن را اجرا و نصب کنید. در زمان نصب نیز برنامه ای باز نشود.در صورتی که خطا با اینکار رفع نشد با پشتیبانی نیکمهر تماس بگیرید.

منو