سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای the installation was not compeleted successfully . :

دلیل
این خطا زمانی رخ میدهد که فایل یا برنامه ای از نصب آنتی ویروس جلوگیری کند.ما بسته به نوع ویندوز شما دو راهکار آماده کرده ایم.
راهکار
1- اگر ویندوز شما 8 یا 8.1 یا ویندوز ده است. این خطا معمولا بخاطر وجود بازمانده آنتی ویروس قبلی می تواند رخ داده باشد. برای حذف دستی باقی مانده نود 32 قبلی کلیک کنید
2- اگر ویندوز شما هفت می باشد ، بر روی این لینک کلیک کنید
3-اگر از کاربر ویندوز هفت هستید و راهکار شماره دو مشکل شما را رفع نکرد این جا را کلیک کنید

منو