سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای Outdead version of microsoft windows :

دلیل
با پیشرفت فناوری و آمدن امکانات جدید به ویندوز ها ، نگرانی ها برای تامین امنیت ان ها نیز بیشتر می شود. شرکت مایکروسافت با ارائه آپدیت های امنیتی سعی در رفع این نگرانی دارد.
شرکت eset سازنده نود 32 نیز پیرو این آپدیت ها عمل می کند و برای ارائه نسخه های جدید نود 32 این موارد را در نظر میگیرد.
در سال 2020 پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز 7 قطع شد ، اما آپدیت های امنیتی ادامه پیدا کردند.برای دریافت آپدیت های امنیتی جدید تر و نصب شدن نود 32 می بایست حتما آپدیت های سال 2019 را دریافت کرده باشید
ویندوز های هفتی که آپدیت های سال 2019 را نداشته باشند از نظر شرکت نود 32 تاریخ گذشته در نظر گرفته می شوند و دیگر امکان سرویس دهی به آنها وجودندارد
راهکار
برای رفع این مشکل نیاز نیست هزینه ای بپردازید یا ویندوز خود را عوض کنید.کافی است دو فایل آپدیت مربوط به سال 2019 را نصب کنید .
برای دیدن آموزش مربوط به آپدیت ویندوز و نصب نسخه جدید نود 32 کلیک کنید

منو