سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای overused license :

دلیل
لایسنس شما چند کاربره می باشد و ظرفیت کاربری آن به اتمام رسیده
راهکار
چنانچه ویندوز عوض کردید یا میخواهید لایسنس را به دستگاه دیگری انتقال دهید، می بایست وارد پنل کاربری شده و از لیست رایانه های فعال یک رایانه را حذف کنید.
آدرس پنل کاربری https://nikmehrpanel.ir

منو