سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

پیام های Security Alert با رنگ قرمز نیاز به توجه زودهنگام شما را دارند چون پیام های مهمی هستند
لطفا توجه بفرمایید خطا هایی که انتها آنها عبارت Restart Computer دارند با یک ری استارت رایانه رفع می شوند.
لطفا طبق تصاویر و متن خطا ، دقیقا خطای موجود بر روی آنتی ویروس خود و بخش مربوطه تطبیق دهید. :
Host Intrusion Prevention System (HIPS) is Disabled

چنانچه به هر دلیلی این بخش مهم آنتی ویروس (hips) خاموش شده باشد این پیام نمایان می شود که می بایست گزینه Enable در انتها پیام را بزنید و سپس در پنجره باز شده آن را روشن کنید. و گزینه اوکی را بفشارید . اگر در انتها پیام گزینه فعال سازی وجود ندارد ، باید آنتی ویروس مجدد نصب شود.
Virus signature database out of date.

اگر اینترنت سیستم شما برای مدت بیش از چهار روز قطع بوده و یا مشکل دیگری در روند آپدیت وجود دارد که مانع به روز رسانی آنتی ویروس می شود این خطا نمایان می شود.
اگر اینترنت شما وصل می باشد ولی این خطا رفع نمی شود به بخش خطا های آپدیت مراجعه کنید. برای ورود به این بخش کلیک کنید.
Real-time file system protection is non-functional

این خطا میگوید مهم ترین بخش آنتی ویروس که حفاظت آنی نام دارد از کار افتاده. برای رفع این خطا ابتدا از بخش آپدیت مطمئن شوید آنتی ویروس شما آپدیت بوده و خطایی ندارد. سپس بعد رایانه خود را ری استارت کنید. مشکل رفع می شود.
چنانچه عبارت Re-install در انتها پیام دیده شد و خطا با ری استارت نیز رفع نشد. آنتی ویروس باید مجدد نصب شود.
Antiphishin protection is non-functional یا web filtering protection is non-functinal.

بخش های مربوط به محافظت از اینترنت کار نمی کنند. برای رفع این خطا، ابتدا از بخش آپدیت بررسی کنید آنتی ویروس اپدیت شده و خطایی ندارد. سپس رایانه خود را ری استارت کنید. مشکل رفع خواهد شد.

منو